OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov organizează concurs în data de 18.01.2022 în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui număr de 5 posturi expert administratie publica, in afara organigramei.

Va rugam sa cititi cu atentie Ghidul.

Atat la momentul depunerii dosarului de concurs, la sediul OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, cat si la interrviu, candidatii au obligatia respectarii prevederilor HG nr. 1130/2021.