În cadrul proiectului « Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0 » OIR POSDRU București- Ilfov lansează “Raportul despre politicile publice privind digitalizarea IMM-urilor identificate a fi îmbunătățite și exemple de bune practici locale”.

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce  Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și imbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile în transformarea lor tehnologică, organizațională și culturală.

Proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență si învățare comună intre 7 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda,  Polonia, Spania, Lituania și nu în ultimul rând, România. Țara noastră este reprezentată în cadrul proiectului de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane București-Ilfov (OIR POSDRU BI).

Proiectul are 3 etape, noi aflându-ne acum la finalul celei de-a doua etape:

 1. Înțelegerea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor in ceea ce privește I4.0
 2. Analiza politicilor publice I4.0 existente la nivel național
 3. Plan de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor publice existente

Acest raport a fost construit urmărind următoarele etape principale:

 • Context global, regional și național privind digitalizarea IMM-urilor
 • Nevoia de dezvoltare a competențelor digitale
 • Maturitatea digitală a IMM-urilor din România
 • Analiza politicilor publice ce vizează digitalizarea IMM-urilor
 • Bune practici privind politicile publice ce susțin digitalizarea IMM-urilor
 • Alte politici publice pentru digitalizarea IMM-urilor ce pot fi dezvoltate sau îmbunătățite

Potrivit raportului, economia digitală este o economie globală care favorizează produsele intangibile (de ex. informații, procese, platforme) și este intens interconectată. Tehnologii precum IoT, 5G, Big Data, Blockchain și Inteligența artificială ajută companiile să obțină o mai mare flexibilitate a lanțului de aprovizionare, contribuie la creșterea securității datelor și consolidarea capacităților de muncă la distanță și la automatizarea proceselor. Studiile realizate pentru a cuantifica impactul digitalizării asupra IMM-urilor arată o creștere medie a veniturilor de 25% și o reducere medie a costurilor de 22%.

Conform raportului Comisiei Europene Small Business Act Factsheet 2019 pentru România, IMM-urile reprezintă 99,7% din companiile din economie şi angajează 66% din salariaţi. De aceea este esențial ca digitalizarea acestor companii să fie ghidată, susținută, coordonată. Programele naționale au avut și o componentă de digitalizare. Fie că vorbim de Start-Up Nation sau programele regionale POR Axa 2, acestea sunt o sursă de finanțare a proiectelor de digitalizare a IMM-urilor.

Exista o nevoie foarte mare de digitalizare a IMM-urilor din Romania, în contextul în care raportul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) din 2020 arată că România se situează pe locul 11 din 28 în ceea ce privește conectivitatea.

In ce privește maturitatea digitală a IMM-urilor din Romania, Carta Albă a IMM-urilor din România  arată că principalele elemente utilizate de IMM-urile românești sunt computerul (89,93%), aplicațiile de e-mail (88,14%), internet (88,14%), intranet (50,61%), rețele sociale (43,10%), site-ul propriu al companiei (34,62%), tranzacții de vânzări/cumpărări online (7,51%).

Raportul continuă cu analiza politicilor publice în context european și în contextul național. Programul Europa Digitală vizează îmbunătățirea competitivității UE la nivel internațional, susținând dezvoltarea unor domenii cheie precum:

 • Inteligența artificială
 • Calculul numeric de înaltă performanță (HPNC)
 • Securitatea cibernetică
 • Competențele digitale avansate
 • Digitalizarea administrației publice și interoperabilitate

Rolul centrelor europene de inovare digitală (European Digital Innovation Hubs – EDIH) este acela de a se asigura că soluții digitale inovatoare, bazate pe noile tehnologii, sunt integrate în activitatea curentă a companiilor și administrațiilor publice.

Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 din 28.01.2020 prevede organizarea și funcționarea unui nou organism, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). ADR preia activitățile și structurile Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale aferente domeniilor tehnologiei informației, societății informaționale și cadrului național de interoperabilitate.

In continuare, raportul face o trecere în revistă a programelor operaționale existente pe plan național: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) și Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020 (POCU).

Se continuă apoi analiza politicilor publice cu ajutoarele de minimis, Digital Innovation Hubs, SIPOCA 18 și 20, Planul Național de Investiții și Relansare Economică, Planul Național de Redresare și Reziliență Economică, Programul Creșterea IMM-urilor în Romania, Cecuri de Inovare.

Sunt menționate apoi exemple de bune practici de politici publice și propuneri de alte politici publice care pot fi dezvoltate sau imbunatatite.

Mai multe informații despre proiect, puteți accesa direct de pe site-ul OIR POSDRU București- Ilfov:

https://www.oirbi.ro/category/strengthening-sme-capacity-to-engage-in-industry-4-0/

De asemenea, în data de 28 Ianuarie 2021, orele 10:00-12:30 va avea loc Workshop -ul online organizat de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane București Ilfov, al cărui obiectiv este dezbaterea pe tema îmbunătățirii politicilor publice care sustin IMM urile in procesul de digitalizare.

Evenimentul va fi centrat pe două întrebări:

 1. Ce propuneri de politici publice aveți/îmbunătățiri pentru cele existente, astfel incât să simțiți că IMM-urile sunt susținute în procesul de digitalizare?
 2. Considerați soluțiile propuse de către OIR POSDRU viabile/ implementabile/ utile IMM- urilor pe drumul lor către digitalizare?

Participarea la eveniment este gratuită și puteți confirma prezența până la data de 27 Ianuarie 2021,

pe adresa de email : cristina.scutaru@oirbi.ro

In cadrul evenimentui va fi prezentat raportul, care va fi ulterior postat pe site. Vor participa la workshop invitați din cadrul Agenției pentru Digitalizarea României, reprezentanți ai DIH-urilor (Digital Innovation Hub) principale din România, persoane desemnate din cadrul unor instituții publice, reprezentanți din partea IMM-urilor.