OIR POSDRU Regiunea București – Ilfov organizează concurs in data de 21.05.2021, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui post expert administratie publica în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 –2023”, cod MySMIS 133512