Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziționarea de servicii de organizare eveniment, Cod  CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) prin achiziție directă. Evenimentul se va desfășura în data de 17.05.2022. Ofertele operatorilor economici interesați pot fi încărcate în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 10.05.2022 (inclusiv), cu denumirea “Servicii organizare eveniment pentru CM”.