RAPORT privind activitatea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Bucureşti – Ilfov în anul 2007

Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti – Ilfov s-a înfiintat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin reorganizarea Unitatii de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare, aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti-Ilfov, asigura în teritoriu aplicarea unitara a atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Totodata, pentru Subprogramul Phare 2003, îndeplineste responsabilitati delegate prin acord de implementare de catre Autoritatea de Implementare din cadrul MMFES, iar pentru programele Phare 2004-2006, rolul de Autoritate de Implementare în relatia cu Agentia de Implementare din cadrul MMFES, în principal în urmatoarele domenii si cu urmatoarele alocari financiare:

– implementarea schemelor de finantare nerambursabila, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2003 – Coeziune Economica si Sociala, presupunând gestionarea unui total de 261.973 Euro pentru schema de Masuri Active pe Piata Muncii si 234.184 Euro pentru schema de Promovare a Capitalului Uman.
– implementarea schemelor de finantare nerambursabila, componenta „Dezvoltarea ResurselorUmane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala, fiind pânala momentul actual în desfasurare implementarea urmatoarelor Programe cu sumele globale indicative:

Citeste mai departe …