În cadrul proiectului 40Ready “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0”, OIR PECU București- Ilfov a îmbunătățit o politică publică, introducând un nou criteriu în cadrul programului operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM, „Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice”, la anexa 3 „Criterii de evaluare și selecție tehnică, financiară”.

În perioada de monitorizare a proiectului, OIR PECU București- Ilfov a întocmit două chestionare adresate beneficiarilor și grupului țintă din cadrul programului operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM. Apelul (Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12) a fost lansat ca răspuns la nevoia de dezvoltare a competențelor digitale ale angajaților din IMM-uri și s-a adresat atât angajaților, cât și IMM-urilor ca entitate, pentru a clarifica și înțelege nevoia de adaptare la această eră a transformării digitale în care trăim.

În urma răspunsurilor la aceste chestionare, au rezultat concluzii relevante printre care menționăm:

 • În ceea ce privește proiectele aprobate, cele mai populare competențe digitale în rândul beneficiarilor sunt legate de:

– Comunicare digitală (social media, informație și cultură a datelor, creare de conținut digital, comunicare și colaborare)

– Utilizarea practică a digitalizării (Internetul lucrurilor)

– Protecție digitală / stocare (Cloud Technologies, Cybersecurity Solutions)

 • Cursurile de formare a competențelor digitale au fost alese din următoarele top 3 domenii, privite în paralel din două categorii: domenii tehnologice specifice Industriei 4.0 (Media Socială, Internetul Lucrurilor, Soluții de securitate cibernetică) și cadrul de competențe DigComp 2.0 (Cultura informației și datelor, Crearea de conținut digital, Comunicare și colaborare.
 • Domeniile în care activează IMM-urile selectate de către Beneficiari sunt variate. Dintre acestea, cele mai multe sunt din Turism, Tehnologia informațiilor și telecomunicații precum și din Procesarea alimentelor și băuturilor.
 • În ceea ce privește grupul țintă de angajați, majoritatea respondenților au vechime mai mare de 6 ani la actualul loc de muncă, lucrează în departamente variate, sunt angajați cu contract de muncă cu normă întreagă; printre aceștia sunt incluși și angajați din categoriile vârstnici (55-64 ani) și femei.
 • Principalii Indicatori de măsurare a proiectelor sunt în evoluție pozitivă, ținând cont de faptul că majoritatea se află încă în stadiul de implementare, derulare a cursurilor.
 • Din numărul total de beneficiari, deja sunt respondenți care au depășit ținta minimă de 250 de persoane care beneficiază de cursuri de formare și alții care au depășit ținta minimă de 25 de IMM-uri susținute de proiecte.
 • Respondenții au și intenția de a crește grupul țintă în general, iar în particular pe cel al angajaților vârstnici (55-64 ani) și pe cel al femeilor.
 • Marea majoritate a cursanților a participat la cel puțin un curs de dezvoltare a competențelor digitale
 • Respondenții apreciază o gamă largă de beneficii pe care dezvoltarea competențelor digitale le poate aduce grupului țintă și IMM-urilor.
 • Dintre acestea, cele mai multe sunt Formare profesională pe tot parcursul vieții, Formare profesională în domeniul TIC, Adaptare mai ușoară la contextul actual al pieței muncii, Eficientizarea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, Eficientizarea colaborării între angajați, Răspuns mai rapid către clienți, Promovarea digitală a companiei, Îmbunătățirea organizării muncii, Îmbunătățirea proceselor/fluxurilor de muncă.
 • Ariile de competențe digitale ce urmează a fi dezvoltate au fost urmărite, în paralel, din două perspective: Cadrul de competențe DigComp 2.0 (Rezolvarea problemelor, Siguranță, Comunicare și colaborare, Crearea conținutului digital, Cultura informației și a datelor) și Arii tehnologice specifice Industriei 4.0 (Bitcoin, Roboți și mașini automatizate, Tipărirea 3D, Blockchain, Inteligență artificială, Date de mari dimensiuni și analiză de date, Servicii mobile, Tehnologii Cloud, Internetul lucrurilor, Soluții de securitate cibernetică, Media socială);
 • Top 3 arii de competențe digitale dezvoltate prin aceste cursuri (v Cadrul de competențe DigComp 2.0) sunt: Cultura informației și a datelor (84%), Crearea conținutului digital (81%), Comunicare și colaborare (74%).
 • Top 3 arii tehnologice specifice Industriei 4.0 dezvoltate prin aceste cursuri sunt: Media socială 79%, Internetul lucrurilor, Soluții de securitate cibernetică (53%)
 • Reprezentanții Grupului Țintă confirmă că învață/au învățat la cursuri subiecte din următoarele arii de competențe digitale:
 • Conform Cadrului de competențe DigComp 2.0: Cultura informației și a datelor (25%), Crearea conținutului digital (23%), Comunicare și colaborare (19%).
 • Conform Ariilor tehnologice specifice Industriei 4.0: Media socială (21%), Tehnologii Cloud (20%), Internetul lucrurilor (18%).
 • Mai multe câștiguri personale au fost menționate: Promovarea în alt post, Timp pentru studiu profesional, Contribuție la reducerea de costuri, Îmbunătățită rata de răspuns clienților, Colaborarea cu colegii, Îmbunătățiri în procesele/fluxurile de lucru (16%), Îndeplinirea mai rapidă a sarcinilor de serviciu (24%), Evoluție profesională (25%)

Atât beneficiarii, cât și grupul țintă au fost foarte implicați în a oferi sugestii de îmbunătățire ale programului.

Concluzia acestui studiu este că apelul a fost un succes, iar bugetul total al apelului a fost majorat datorită popularității sale, putând finanța 72 de proiecte, cu un minim de 2.907 IMM-uri susținute și un minim de 25.026 angajați care vor participa la cursuri până la finalul proiectelor.

Concluziile raportului de monitorizare au fost prezentate și în cadrul ultimei întalniri interregionale din Florența, Italia, în data de 9 mai 2023, primind un feedback pozitiv cu privire la concluziile extrase din interacțiunea cu beneficiarii și grupul țintă al proiectelor 3.12 aflate în implementare.

Puteți accesa raportul: