În cadrul proiectului “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția industrială 4.0”, OIR POSDRU București-Ilfov a realizat un studiu care să concluzioneze în ce măsură IMM-urile din România sunt pregătite pentru a se adapta la Revoluția industrială 4.0

Procesul prin care s-a realizat acest studiu respectă principiile și metodologia caracteristice cercetării sociologice, dar nu poate fi încadrat strict în acest domeniu. Etapele urmate au fost: alegerea temei de cercetare, trecerea în revistă  a bibliografiei, selectarea planului de cercetare prin alegerea unei metode de cercetare (chestionarul), efectuarea cercetării, strângerea datelor și înregistrarea informațiilor, interpretarea rezultatelor, prelucrarea datelor adunate și raportarea descoperirilor prin redactarea raportului de cercetare.

Obiectivul studiului a fost ințelegerea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor în ceea ce privește Revoluția Industrială 4.0, iar concluzia principală a fost că subiectul este de actualitate, prezintă un real interes în rândul tuturor stakeholderilor (IMM-uri și reprezentanți ai administrației publice), nevoile de perfecționare și dorința de adaptare fiind exprimate foarte clar.

Exprimat in procente, cei mai interesati au fost: IMM-uri start-up (62%), cu vechime de funcționare 1-5 ani (61%), cu număr mic de angajați:  0-10 (89%), din zona serviciilor (38%). Cea mai interesată regiune a fost Nord-Vest (23%), iar cea mai puțin interesată a fost Nord-Est (6%). Topul ariilor in care IMM-ul este influențat de digitalizare este: strategia generală a afacerii (36%),  IT (29%) și producția (28%).

Alte procente se referă la cât de pregătite se simt IMM-urile din punct de vedere al bagajului de informații pe care îl dețin: 71% dintre respondenți au declarat ca au nevoie de cunoștințe  despre revoluția 4.0, in timp ce 72%  dintre respondenți au început sa se pregătească pentru provocările  acesteia, dar numai 22% au și început schimbările necesare adaptării.

Obiectivele secundare ale studiului au fost:

  1. Adaptarea la provocările pe care le aduce Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului.
  2. Îmbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile in transformarea lor tehnologică, organizațională si culturală

Majoritatea IMM-urilor respondente la acest studiu apreciază Revoluția 4.0 drept o oportunitate, în proporție de 98% și doar 6% dintre ei o percep ca pe o amenințare.

De asemenea, a fost exprimat interesul major al respondenților față de tehnologiile definitorii ale Revoluției Industriale 4.0 și față de atragerea de fonduri europene pentru adaptarea la digitalizare (69%), precum și  dezvoltarea cunoștințelor  (67%) in acest domeniu cu punerea lor in practică imediată (113%, schimb de experiență, mentorat).

Dacă ar fi sa reducem la o singura concluzie rezultatul acestui studiu, aceasta ar fi: subiectul este de actualitate, prezintă un real interes în rândul tuturor stakeholderilor (IMM-uri și reprezentanți ai administrației publice), nevoile de perfecționare și dorința de adaptare fiind exprimate cu claritate.

https://www.interregeurope.eu/40ready/