Depunerea unei cereri de finanţare se realizează numai electronic pe ActionWeb. Termenul limită de transmitere a cererilor de finanţare este prevăzut în Ghidul Solicitantului corespunzător fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

AMPOSDRU publică „Ghidul pentru completarea unei cereri de finanţare”, cuprinzând informaţii detaliate privind procedura simplificată de completare şi transmitere a unei cereri de finanţare pentru POSDRU. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor sistemului informatic ActionWeb ,  aducem clarificări privind dimensiunea maximă a textului ce poate fi introdus în cadrul fiecărei secţiuni a unei cereri de finanţare.  Prin intermediul sistemului informatic ActionWeb, un potenţial beneficiar/beneficiar poate vizualiza în timp real, prin intermediul accesării contului său creat pentru scrierea unei cereri de finanţare, status-ul cererii de finanţare iniţiată de către acesta.

27 august 2010 – linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Interventie (DMI) 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

31 martie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente schemelor de ajutor de stat pentru ocupare, pentru formare generală şi specifică şi ajutorul de minimis. Din acest moment, orice întreprindere din România va putea trimite electronic prin aplicaţia ActionWeb, la AMPOSDRU, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale.

09 mai 2009– AMPOSDRU lansează 14 cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU

Condiţii Generale : 

Condiţii Specifice :

24 aprilie 2009 – AMPOSDRU lansează  cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 6 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRUCondiţii Generale : 

Condiţii Specifice :

8 iulie 2008 – AMPOSDRU lansează 18 cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 18 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU.

Condiţii specifice:

16 aprilie 2008 – AMPOSDRU împreună cu Organismele Intermediare lansează 38 de cereri de propuneri de proiecte de grant  pentru 17 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU.